divendres, 25 de maig de 2018
Plaça Ajuntament, 1, Benavent de Segrià - 25132
Telèfon: 973777611 Fax: 973777627

Notícies

21/02/2018

XI JORNADA DE FRUCTICULTURA A BENAVENT


Foto

Divendres 23 de febrer a Benavent es celebraran les XI jornades de fructicultura dedicades al canvi climàtic entre altres temes d'interès.
En aquesta XI edició de la jornada de fructicultura de Benavent, fruit de la col·laboració del DARP i l’Ajuntament de la localitat i l’Associació de Tècnics d’ADV de Lleida, es realitzaran tres ponències. A la primera, es farà una anàlisi diagnòstica de l’evolució del clima i com afecta aquesta evolució a les especies fruiteres d’interès econòmic a la nostra zona. A la segona, es presentaran les principals especies de nematodes que afecten les plantacions de fruiters, els efectes sobre el desenvolupament i la producció i les possibles mesures de control. Finalment, es presentaran els resultats de les inspeccions que el DARP porta a terme fruit de l’aplicació del RD9/2015 referent a l’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola. ---------------- P R O G R A M A ---------------- 9.00 h Presentació de la Jornada Sr. Raül Sales Pujol, regidor d’Agricultura de l’ Ajuntament Benavent de Segrià. Representant del DARP. Sra. Lídia Sans Gilabert, presidenta de l’Associació de Tècnics d’ADV de Lleida (ATALL). 9.30 h Com evoluciona el clima i projeccions de futur: l’adaptació de la fructicultura al canvi climàtic Sr. Marc Prohom Duran, cap de l’àrea de meteorologia del Servei Meteorològic de Catalunya. 10.15 h Els nematodes en fructicultura Sr. Xavier Sorribas Royo, cap del departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. UPC. 11.00 h Pausa 11.30 h Aplicació del RD 9/2015, de 16 de gener d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola Sr. Xavier Auqué Farré, Cap de Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal del DARP a Lleida. 12.15 h Cloenda de la Jornada Sr. Carmel Mòdol Bresolí, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. Lloc de realització Sala d’Actes de l’Ajuntament Plaça de l’Ajuntament, 1 25132 – BENAVENT DE SEGRIÀ


Informació addicional


Mapa Web